• Dugoročno

Nogomet - EURO 2020-Pobjednik klađenje

Dugoročno

01.06.2020

04:25

Europski prvak 2020

Francuska 4,40

England 5,50

Belgija 7,75

Španjolska 7,75

Njemačka 8,25

Nizozemska 10,00

Italija 15,00

Portugal 16,75

Hrvatska 25,00

Švicarska 66,00

Rusija 68,00

Danska 74,00

Poljska 76,00

Srbija 88,00

Ukrajina 92,00

Wales 96,00

Turska 100,00

Švedska 105,00

Austrija 105,00

Češka 145,00

Slovačka 150,00

Irska 160,00

Bosna i Hercegovina 175,00

Island 185,00

Rumunjska 185,00

Norveška 190,00

Grčka 220,00

Slovenija 220,00

Mađarska 220,00

Izrael 310,00

Northern Ireland 340,00

Finska 440,00

Scotland 530,00

Crna Gora 600,00

Albanija 830,00

Cipar 950,00

Armenija 1000,00

Bugarska 1000,00

Bjelorusija 1150,00

FYROM 1800,00

Kosovo 1850,00

Kazahstan 2000,00

Letonija 2400,00

Estonija 2450,00

Azerbajdžan 2650,00

Litva 2700,00

Gruzija 2900,00

Luksemburg 3100,00

Faroe Islands 3150,00

Moldavija 3900,00

Lihtenštajn 4250,00

Malta 4600,00

Andora 4800,00

San Marino 4800,00

Gibraltar 4850,00

EURO 2020-Pobjednik

U listiću

kombinirani listić